1. ROZLICZENIA 
Rozliczamy się raz w miesiącu, za cały miesiąc z góry, za ustaloną uprzednio liczbę zajęć.  
 
Co miesiąc będziemy wysyłać mailowo rozliczenie z kwotą należną za kolejny miesiąc oraz numerem naszego konta. Jeżeli w momencie otrzymania rozliczenia wiesz, że nie będzie Cię na którychkolwiek zajęciach – daj znać, a skorygujemy rozliczenie. 
 
Płatności możesz dokonać przelewem na w/w konto przed pierwszymi zajęciami, lub gotówką u nas w biurze na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
 
2. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
Informację o nieobecności należy przekazać Menago Akademii (nie nauczycielowi), telefonicznie, mailowo lub smsem. 
 
Lekcje odbywające się w poniedziałek, wtorek i środę możesz odwołać bez żadnych kosztów najpóźniej w poprzedzający je piątek.
 
Lekcje odbywające się w czwartek i piątek możesz odwołać bez żadnych kosztów najpóźniej w poprzedzający je poniedziałek.
 
Jeżeli odwołujesz lekcję w powyższych terminach, pieniądze przechodzą na kolejny miesiąc. Możemy też przełożyć lekcję na inny, wybrany przez Ciebie dzień (o ile mamy akurat wolne terminy).
 
Jeżeli lekcja zostanie odwołana później, np. z powodu choroby, korków na drodze, wszelkich innych niespodziewanych sytuacji, musimy Cię za nią obciążyć, ale będziemy proponować terminy jej odrobienia. 
 
3. ODRABIANIE ZAJĘĆ
Odrabianie zajęć zawsze odbywa się w dodatkowym terminie, niezależnym od stałego terminu lekcji.  
 
Uczniowie nie mają możliwości wyboru terminu odrabiania, mogą natomiast wybrać ten najbardziej odpowiadający im z zaproponowanych przez Akademię.
 
Może zdarzyć się sytuacja, że zajęcia odrabiane będą z innym nauczycielem – w takim przypadku zostaniesz o tym od razu poinformowany. W sytuacji, kiedy zaakceptujesz zaproponowany termin odrabiania, ale nie dotrzesz na lekcję, musimy uznać zajęcia za odrobione. 
 
4. ZASTĘPSTWA
Nasi nauczyciele to czynni muzycy. Od czasu do czasu może zdarzyć się sytuacja, że nie będą w stanie przyjść na lekcję z powodu koncertu, lub nagrań. W takiej sytuacji robimy wszystko, żeby znaleźć godne zastępstwo.  W ostateczności, jeżeli nie uda nam się takowego znaleźć, musimy odwołać lekcję lub przenieść  ją na inny dzień. 
 
5. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
Możesz zrezygnować z zajęć z 1-tygodniowym wyprzedzeniem.