Regulamin

Definicje:

Uczeń – uczeń :)

Nauczyciel – konkretny instruktor, do którego Uczeń jest przypisany.

Menago – w każdej placówce Akademii Rocka jest osoba odpowiedzialna za organizację grafiku. To jej telefon i e-mail jest na stronie.

 1. Każdy Uczeń ma swój termin zajęć, który Akademia Rocka rezerwuje dla niego aż do odwołania. Termin może być zmieniany przez Ucznia z zachowaniem terminów wymienionych w pkt. 8.
 2. Jeżeli Uczeń nie poinformuje o nieobecności, Akademia Rocka zakłada, że planuje być na lekcji w swoim stałym terminie.
 3. Płatność za pierwszą lekcję odbywa się na miejscu, gotówką, po pierwszej lekcji.
 4. Zapisując się na drugie zajęcia Uczeń oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin.
 5. Uczniowie płacą za zajęcia raz w miesiącu, z góry, przed pierwszą lekcją w danym miesiącu kalendarzowym.
 6. Jeżeli Uczeń już na początku miesiąca wie, że nie będzie go na którejś lekcji, informuje o tym Akademię Rocka i nie wnosi za nią opłaty.
  Przykład: uczeń Akademii Rocka, James Hetfield, przez pierwsze dwa tygodnie lutego gra trasę koncertową ze swoim zespołem.
  W tej sytuacji płaci tylko za dwie lekcje z drugiej połowy miesiąca.
 7. Jeżeli Uczeń planuje nieobecność na pierwszej lekcji w danym miesiącu kalendarzowym, powinien poinformować o tym Akademię Rocka z zachowaniem terminów wymienionych w pkt. 8.
 8. Jeżeli Uczeń chce odwołać lekcję, to może to zrobić bez żadnych kosztów z zachowaniem następujących terminów:
  • lekcje poniedziałkowe , wtorkowe i środowe mogą być odwołane najpóźniej w piątek o 21:00 w tygodniu poprzedzającym
  • lekcje czwartkowe i piątkowe mogą być odwołane najpóźniej w poniedziałek o 21:00 w danym tygodniu

  Przykład:  trasa koncertowa Jamesa Hetfielda niespodziewanie przedłużyła się o tydzień. Oznacza to, że jednak nie będzie obecny na lekcji, na której wcześniej zapowiadał obecność.  Dzwoni lub pisze, mówi o tym Menago Akademii Rocka, zachowując powyższe terminy , a wówczas nie musi za nią płacić, Akademia jest poinformowana i wszyscy są szczęśliwi.

  Gdyby James dał znać po terminie, grafik byłby już rozesłany, nauczyciel zarezerwowany i wówczas James musi za lekcję zapłacić.

 9. Jeżeli Uczeń odwołał lekcję w terminie, a lekcja ta była opłacona, jej wartość zostanie odjęta od kolejnego miesiąca.
 10. Jeżeli Uczeń odwołał lekcję po terminie, Akademia Rocka musi obciążyć Ucznia jej kosztem, ale zaproponuje szeregów  terminów, w których Uczeń może tę lekcję odrobić.
 11. Termin odrobienia zaległej lekcji to termin dodatkowy względem zaplanowanych już lekcji.  Niemożliwe jest odjęcie jej wartości od kolejnego miesiąca.
  Przykład: James Hetfield chodzi na wokal we wtorki o 18:00. Rozchorował się i dał znać sms’em we wtorek rano: „Jestem chory. Dziś mnie nie będzie. Akademia Rocka jest super.” Ponieważ Nauczyciel Jamesa zarezerwował dla niego czas i w takiej sytuacji nie ma już pola manewru, Akademia Rocka musi Jamesa za taką lekcję obciążyć. Dwa dni później Menago Akademii Rocka dzwoni do Jamesa i proponuje: „Cześć  James. Mamy jutro wolną godzinę 17:00, czy chcesz wpaść odrobić zaległy wokal?”. James mówi: „Hell Yeah!” i wszyscy są szczęśliwi.
 12. Akademia Rocka będzie starać się proponować terminy u tego samego Nauczyciela. Jeżeli to będzie niemożliwe, Uczniowi zostaną zaproponowane terminy u innych instruktorów.
 13. Propozycja odrabiania zajęć wychodzi zawsze ze strony Akademii Rocka.
 14. Jeżeli Nauczyciel, z którym Uczeń ma standardowo lekcje,  nie może poprowadzić danych zajęć, Akademia Rocka zapewni zastępstwo innego instruktora spośród kadry szkoły.
 15. Jeżeli zastępstwo nie jest możliwe – Akademia Rocka musi odwołać zajęcia.
 16. Jeżeli Akademia Rocka odwoła zajęcia, Uczeń sam decyduje, czy woli przyjść w dodatkowym terminie, czy woli odjąć wartość tych zajęć od kolejnego miesiąca.
 17. Wszystkie sprawy organizacyjne (informacje o nieobecnościach, płatności, spóźnienia, zmiany terminów itp.) Uczniowie ustalają tylko  z Menago placówki, do której chodzą na zajęcia.
  [break]Nauczyciele nie znają całości grafiku, dostępności sal i kwestii związanych z płatnościami, więc ciężko im jest cokolwiek ustalać. Tym zajmuje się Menago. Nauczyciele muszą mieć umysł wolny od tak przyziemnych spraw, by mogli się skupić na pasażach, synkopach i harmoniach.