Lekcja wokalu
012345678900123456789001234567890
60 minut
Lekcja gitary
012345678900123456789001234567890
60 minut
Lekcja perkusji
012345678900123456789001234567890
60 minut
Lekcja basu
012345678900123456789001234567890
60 minut
Lekcja saksofonu
012345678900123456789001234567890
60 minut
Lekcja pianina
012345678900123456789001234567890
60 minut
Homerecording i Produkcja Muzyczna
012345678900123456789001234567890
60 minut
Warsztaty z Wokalu Metalowego
012345678900123456789001234567890
180 minut
Wynajem sali z perkusją (uczniowie)
0123456789001234567890
60 minut
Wynajem sali z perkusją (pozostali)
0123456789001234567890
60 minut